Kontaktujte nás

Facebook

BARTY s.r.o.

Letná 46
052 01 Spišská Nová Ves

kontakt@santorinis.sk
+421 915 343 659

 50215337
 SK2120220278
 2120220278

Bankové spojenie:
Tatrabanka IBAN – SK5011000000002944051939

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547